Logo

مشاوره بازاریابی

بازاریابی مرکز تولید و حفظ مشتری شرکت است. مشاوره بازاریابی است که می تواند نیازها و خواسته های ارضا نشده مشتریان و مصرف کنندگان را شناسایی کرده و اندازه و توانایی سود آوری آن را تعریف و اندازه گیری نماید. همچنین یک مشاور بازاریابی می تواند بازارهای هدفی را که سازمان به بهترین شیوه در آنها فعالیت کند، تعیین نماید. او به کلیه کارکنان سازمان اعلام می کند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها چگونه فکر کنند . هدف بازاریابی ایجاد روابط بلند مدت سودآور متقابل با مشتریان می باشد و مشاوره بازاریابی باید با طراحی برنامه های خود این فرهنگ را در سازمان شما نهادینه کرده و از سازمان شما یک سیستم بازاریابی بسازد . بازاریابی اثربخش سبب می شود تا مشتریان در زمانی که شما می خواهید رفتارهایی را که شما مایل هستید از خود نشان دهند که این مستلزم تحقیقات، مطالعه، برنامه ریزی و اجرای بسیار دقیقی است. این همان نقشی است که یک شرکت مشاوره بازاریابی ایفا می نماید. ما در واحد مشاوره بازاریابی سازمانمان ، فرصتهایی را در تجارت شما می بینیم که ممکن است شما از دست داده یا فراموش کرده باشید. همچنین می توانیم از بسیاری از تکرار اشتباهاتی که کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در هنگام بازاریابی محصولات و خدمات خود مرتکب می شوند در برنامه بازاریابی جلوگیری کنیم و باعث ذخیره سرمایه های مالی ، زمانی و انسانی سازمان شما گردیم .
 

بازاریابی فرآیندی نیست که پس از تولید آغاز شود
بلکه حتی قبل تولید یک محصول و یا خدمت وارد جریان کسب و کار ما می شود


مشاوره بازاریابی

 خدمات مشاوره بازاریابی شرکت 128 در طول مدت زمان مشاوره به شرکتها و سازمانها به شرح زیر است :
 

فاز اول مشاوره بازاریابی : ارزیابی وضعیت موجود و انجام تحقیقات

 طراحی مدل های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
 بررسی فعالیت های بازاریابی صورت گرفته در سازمان تاکنون
 

فاز دوم مشاوره بازاریابی :طراحی برنامه بازریابی و تدوین استراتژی های بازاریابی

 طراحی ، ایجاد و تعریف سیستم بازاریابی و پیاده سازی آن
 بررسی محیط های توسعه بازار و ارائه پیشنهادات کسب سهم بازار سازمان
 بخش بندی و تعیین هدف و جایگاه یابی
 تعیین ملاک های مناسب بخش بندی بازار
 گزینش بخش های جذاب بازار برای ورود به بازار
 تدوین استراتژی های رقابتی در برنامه بازاریابی
 طراحی فرمهای کاربردی در تدوین برنامه بازاریابی
 

فاز سوم مشاوره بازاریابی : پیاده سازی و اجرا و نظارت

 تدوین برنامه های پیشبرد فروش براساس آمیخته بازاریابی
 فرآیند تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
 اصول قیمت گذاری و مدیریت قیمت ها در بازار
 تشریح انواع کانال ها و مدل های توزیع
 جایگاه تبلیغات در مدیریت ترویج
 روش های تهیه بانک های اطلاعاتی مفید
 آموزش بازاریابی به پرسنل سازمان
 تشکیل ، هدایت و نظارت بر عملکرد تیم بازاریابی
 مکانیزم ایده پردازی بازاریابی
 

مدت زمان اجرای پروژه : شش ماه

هزینه اجرای پروژه مشاوره بازاریابی : پس از اخذ درخواست و هنگام ارائه پروپزال اعلام می گردد که شامل حق مشاوره بازاریابی ، تحقیق و پژوهش ، نیروی انسانی با تحصیلات مرتبط ، خرید دانش و اطلاعات مربوط به پروژه و هزینه های جاری و ... در طول مدت زمان پروژه بازاریابی می باشد .

با صرف هزینه برای مشاوره بازاریابی می توانید از سرمایه ها و موقعیت خود در بازار دفاع کنید.

فعالیت ها

نشانی دفتر ما

کانون تبلیغات جاده تجارت

 
تلفن :            3-33386680  (044)
 
 
ارومیه - بلوار نبوت - نبش کوی 20 - ساختمان یگانه - طبقه 4 واحد 10 و 12