Logo

سرآمدن بیلبورد های مصور در غرب

(0 votes)

 

 

 

اگر چه بیلبوردهای مصور اولیه نیز عمدتا در رابطه با نمایش های گوناگون بود ، ولی در عرصه های دیگری مانند تبلیغ کتاب ، که به خصوص در فرانسه رواج داشت ،بیلبورد سازی بسط پیدا کرد . یکی از نمونه های بیلبورد کتاب ، بیلبوردی است که ادوارد مانه برای کتاب گربه ها ساخته است . این بیلبورد و بیلبوردهای دیگر آن زمان فقط به رنگ سیاه چاپ می شدند و بیلبورد مصور رنگی با نام هنرمند فرانسوی ژول شره ، آغاز می شود و تحولات نخستین را طی می کند .

شره با نقاشان امپرسیونیست آشنایی داشت ، و در کار خود از رنگ های درخشان آثار آنان بهره فراوان برد . لیکن پیوند تصویرهای شره با هنر نقاشی ، حتی به دوران روکوکو بر می گردد . به هر حال ، او با استفاده از روش های چاپ روی چاپ ، حکاکی با نقطه کاری و قلم زنی روی فلز و .... ، به انواع قابل ملاحظه ای از رنگهای مختلف دست می یافت .
با آنکه شره در طراحی به مهارت و قدرت تولوزلوترک نمی رسید . با بیلبوردهای خود ، حال و هوای زمانه خویش را آمیخته با خیال پردازی و به گونه ای نمادین نشان می داد .
در حوزه هنر بیلبورد دهه آخر قرن نوزدهم آثار تولوزلوترک می درخشند . بیلبوردهای لوترک ، براساس قدرت او در طراحی و مهارتش در لیتوگرافی بنا گردید .
گرچه مجموعا بیش از 30 بیلبورد از لوترک بر جای نماند . ولی همین تعداد کم نیز تأثیر بسزایی را در این هنر بر جای گذارد و برای بسیاری از هنرمندان راهگشا بود .
لوترک سرزندگی و حرکت خط ها و قدرت طراحی را برای نمایش حساسیت های خویش نسبت به زندگی تصنعی و ناسالم پیرامون خود به کار گرفت .
لوترک در بیلبوردهایش همانند نقاشیها و کارهای چاپی خود ، شیوه ساده ولی گویایی را بکار گرفت . خط برای او افزاری بود که بوسیله آن به راحتی می توانست حالات و حرکات آدم ها را به موجر ترین شکل بنمایاند .
او در بیلبوردها عمدتا از پیکرهای سایه گونه استفاده می نمود و عمدتا براشت های تصویری خود را از شخصیت های معروف نمایشی آن زمان می گرفت ، از اینروبیلبوردهای وی نیز منجوی با نمایش مرتبط بود .
همزمان با لوترک ، بیلبورد سازان دیگری در فانسه فعالیت می کردند که تحت تأثیر جریان « آرنو » بودند و همان قواعد مصور سازی کتب به شیوه مذکور را در بیلبوردها به کار می گرفتند . آلفوس موشاء اوژن گراسه ، درزمره این هنرمندان بودند که بیلبوردهای تزئینی و پرکاری را می ساختند .
از طرف دیگر ، هنرمندانی در فارنسه و انگلستان دنباله رو ، لوترک شدند و شیوه کار او را مورد تقلید قرار دادند ، از جمله بگرستاف ها – دو هنرمند انگلیسی که با این نام امضا می کردند – الکساندر استین لن و دادلی هاردی . از همان اوایل پیدایش بیلبورد مصور ، تبلیغ کالاها به قلمروی آن راه یافته بود ، لیکن در قرن بیستم شاخه عمده یی از بیلبورد سازی به تبلیغات تجاری اختصاص یافت . شیر پاستوریزه ، نوشابه ، سیگار ، کفش و لباس ، اتوموبیل ، ماشین تحریر ، لوازم الکتریکی و ... ، موضوع غالب بیلبوردها را تشکیل دادند .
نکته قابل توجه آنکه ، نه تنها دستاوردهای هنر بیلبورد ، بلکه اصولا دستاوردهای نوین هنرهای تجسمی ، شیوه های رایج هر دوره بر بیلبوردهای تجاری همان دوره اثر می گذارند .

از دهه اول قرن بیستم تدریجا بیلبورد سازان حرفه ای از نقاشان حرفه ای جدا شوند و این زمانی بود که به مرور هنر گرافیک نوین ، استقلال خود را به دست می آورد . البته پس از این گاهی نقاشان با شیوه های خاص خود ، در قلمروی هنر بیلبورد طبع می آزمودند . ولی بیلبوردهای آنان در میان مجموعه آثارشان جنبه فرعی و استثنایی داشت ، و نیز غالبا به نحوی با حرفه شان مربوط می گردید . مثلا بیلبوردهایی که نقاشان برای نمایشگاه آثار خود می ساختند . گرایش های متنوع در جهان :
در دهه دوم قرن بیستم به بعد ، هنر بیلبورد در سراسر اروپایی غربی و امریکا رایج گشت ، و سپس به اکثر نقاط جهان رسوخ کرد . هر چه روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بین دولتها و ملتهای جهان افزونتر شد ، هنر گرافیک نوین ، و در رأس آن هنر بیلبورد ، مرزهای ملی را بیشتر شکافت و به سوی جهانی شدن حرکت کرد .
هنرمندان گرافیک بسیاری از کشورها کوشیده اند از ویژگی های هنر سرزمین خود مایه گرفته و به هنر بیلبورد خود هویت ملی بخشند .
در زمان جنگ جهانی اول و پس از آن ، شاخه ای در هنر بیلبورد پدید آمد که می توان آن را بیلبورد سیاسی نامید . سرچشمه بیلبورد سیاسی بیش از هر چیز همان کاریکاتورهای سیاسی قرن نوزدهم بود که در مطبوعات منعکس می شد .
اما در دوران جنگ جهانی اول گویی یکباره دولتهای غربی کارآیی تبلیغاتی بیلبورد را باز شناختند و آن را به خدمت گرفتند . مضمون عمده اولین بیلبوردهای سیاسی مشتمل بر میهن پرستی ، جلب افراد به خدمت سربازی ، تحقیر دشمن و غیره بود . البته بیلبوردهای سیاسی اولیه از لحاظ هنری چندان ارزشی نداشتند .
در بعضی نقاط بیلبورد سازی گروهی رواج یافت . از مهمترین گروه های بیلبورد سازان می توان به گروه « نوامبر » در آلمان ، گروه « رستا » در شوروی ، و نیز اخیرا به گروه های بیلبورد ساز « کوبایی » اشاره کرد .
پس از جنگ جهانی دوم ، به موازات بیلبوردهای تجاری و سیاسی ، انواع متنوع بیلبوردهای اجتماعی و فرهنگی در غرب گرفت . علاوه بر این گرایش های متنوعی در هنر بیلبورد پدید آمد .
در اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین نیز هنر بیلبورد اهمیت روز افزونی کسب کرده است .
از طرف دیگر پس از جنگ جهانی دوم بر خلاف سالهای نخستین پیدایش بیلبورد تا حدودی از قدرت طراحی در این هنر کاسته شده است . علت را بایستی عمدتا در استفاده فراوان از عکاسی جستجو کرد . به خصوص این امر در بیلبوردهای تجاری بیشتر به چشم می خورد . بسیاری از تولید کنندگان اصرار دارند تا کالاهایشان همانطور که هست و یا حتی زیبا تر نمایان شود . و این خواست ، بوسیله عکاسی بهتر بر آورده می شود ، تا بوسیله طراحی .
اما از جانب دیگر کاربرد عکاسی امکانات تازه ای را از لحاظ فنی در بیلبورد ایجاد کرده است . بعلاوه در برخی موارد به خصیصه اساسی بیلبورد یعنی پیام رسانی سریع به بیننده کمک شایانی کرده است .
بیلبورد ها در حدود یکصد سال پس از بوجود آمدنشان به طور شگفت انگیزی به نقاشی وابسته بودند و به گفتهای دیگر ارتباط نزدیکی با هم بر قرار می کردند .
اولین انگیزشی که بیلبوردها را به عنوان یک اثر معرفی کرده در سال 1870 صورت گرفت . در سال 1886 جونر کرت (1933-1836 ) بیلبوردهایی را در چاپخانه خود در پاریس عرضه کرد که برای رنگ گذاری در آنها از تکنیک چاپ سنگی سود می برد .
در سال 1869 زمانیکه اولین بیلبورد های کرت ظاهر شدند در آن کارهای کوچک تبلیغاتی نمونه های جدید و تازه ای از طرح نمود پیدا کردند و پس از آن به صورت اساس تکنیک های بیلبورد در آمدند .
این مسئله دلیل شد تا کرت اولین نامی باشد که در دنیای بیلبورد بر زبان می آمد . این بدان معنی نیست که طرحهای وی در زمره کارهای استاد کاران هنر قرار گیرد ولی با این وجود بیش از هزاران بیلبورد از کارهای او از جمله کارهای با شکوه هنری به حساب می آیند و برای بازنگری کارهای بزرگ دیواری اش نصب در کنار خیابانها را ارجع می دانست . موفقیت مواد و مصالح در نشان دادن هنرهای ظریف و زیبا به وسیله بیلبوردها ، خیابانها را به عنوان یک نمایشگاه هنری به مردم شناساند.
بیلبوردهای کرت دو چیز را به ارمغان آوردند یکی تکنیک های سنتی و دیگری تقدیر از هنر بر روی دیوارهای بزرگ . ولی عنصر اصلی و اساسی در کارهایش همان مردمی بودنشان است . از جمله برنامه های جاری در انگلستان و فرانسه سالیان متمادی استفاده از طرح به منظور زنده و پر جلوه شدن سیرکها و فضاهایی مانند آن بود . حالاتی که در بیلبوردهای کرت وجود داشت مثل شفافیت ، و روان بودن و فرار بودن ، شاید از بال پروانه هایی که در هنگام کار نزد خود نگه می داشت الهام گرفته باشد . ته رنگهایی که به صورت لایه های حساس با کمترین خرده گیری رنگی به صورتی بسیار عالی در صفحه جای می گرفتند تأثیراتی را پدید آوردند که محصولات فرهنگی را به صورتی کاملا سنجیده ارائه می کرد .
تأثیرات رشد یافته کرت بر روی هنرمندان جوانتر در بیلبوردها به صورت اختصار در ساختار و سادگی و صراحت بیان در آمد .
کارهای او همواره در مراحل اولیه مسیری که در آنها قرار گرفته بودند باقی می ماندند . یک موضوع تزئینی در زندگی اجتماع تنها در جایی وجود داشت که بیلبورد ها ظاهر می شدند .
عناصر کاریکاتوری غیر واقعی و هجو آمیز ، شکلهای تخت و خطوط تزئینی تماما توسط لوترک در بیلبوردهایش مستعمل بود . همچنین طرح سیلوئت ( یکدست سیاه و سفید ) در کنار هم نیز بر خلاف نقاشیها و طرحهای دیگرش به کار می رفت . به طوری که این تکنیک ساده نگاری توسط بسیاری از نقاشان در اوایل قرن بیستم مرسوم شد .
در هر صورت بیلبوردهای لوترک به صورتی بسیار گسترده نشانگر موفقیتهای کرت بودند . آنها زمانی که فقط به صورت فرم نمایش داده می شدند هنر گذشته را تداعی می کردند .
چنین به نظر می رسید که لوترک عناصر سنتی کارهای کرت را حذف کرده و خلا آنها را با نقشهای قابل تکرار و به صورتی اغراق آمیز پر می کرد . طرحهای او بیلبورد را از چهار چوبهای سنتی نقاشی و تصویر سازی کتاب فراتر می برد .
دیگر هنرمندی که بیلبوردهایش سیر تحولاتی را از ناتورالیسم به داستان گرایی یا روزنامه نگاری توصیفی ایجاد کرد ، توفیل الکساندر ستنیلن سوییسی بود که مسافرت او به پاریس با به دنیا آمدن پیکاسو مصادف شد . ستنیلن و لوترک در پی اکتشاف سیر هنرهای بصری بودند . برخی از بیلبوردهای ستنیلن موضوعات اجتماعی را هدف قرار می دادند .

 

 

 

Read 14420 times
Super User

ورودتان به سایت را خیر مقدم می گوییم ، امیدواریم گوشه ای از نیازهای گرافیکی و تبلیغاتی شما را برآورده نماییم.

Website: www.rasmo.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

فعالیت ها

نشانی دفتر ما

کانون تبلیغات جاده تجارت

 
تلفن :            3-33386680  (044)
 
 
ارومیه - بلوار نبوت - نبش کوی 20 - ساختمان یگانه - طبقه 4 واحد 10 و 12